Alkotói lexikon – index

Abélard, Pierre
Kazinczy Ferenc
Ady Endre
Keats, John
Ágoston, Szent
Kecskeméti Víg Mihály
Ahmatova, Anna Andrejevna
Kemény Zsigmond
Aiszkhülosz
Kierkegaard, Søren
Aiszóposz
Kisfaludy Károly
Alexander Pope
Kisfaludy Sándor
Alkaiosz
Kleist, Heinrich von
Amade László
Komjáthy Jenő
Ambrus, Szent
Kormos István
Anakreón
Kossuth Lajos
Andrić, Ivo
Kosztolányi Dezső
Anonymus
Kölcsey Ferenc
Anzelm, Canterbury Szent
Krúdy Gyula
Ányos Pál
La Fontaine, Jean de
Apácai Csere János
Lamartine, Alphonse Prat de
Apollinaire, Guillaume
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Apostolok cselekedetei
Lermontov, Mihail Jurjevics
Áprily Lajos
Lessing, Gotthold Ephraim
Aquinói Szent Tamás
Lévay József
Arany János
Lisle, Rouget de
Arany László
Livius, Titus
Ariosto, Ludovico
Locke, John
Arisztophanész
London, Jack
Arisztotelész
Lönnrot, Elias
Assisi Szent Ferenc
Lukács evangéliuma
A Teremtés könyve
Luther Márton
A XVIII. század közköltészetéből
Machiavelli, Niccolò
Babel, Iszaak Emmanuilovics
Madách Imre
Babits Mihály
Majakovszkij, V. Vlagyimirovics
Bacon, Francis
Mallarmé, Stéphane
Balassi Bálint
Mandelstam, Oszip Emiljevics
Balzac, Honoré de
Mann, Thomas
Baróti Szabó Dávid
Márai Sándor
Batsányi János
Marcus Aurelius
Baudelaire, Charles
Marinetti, Filippo Tommaso
Beaumarchais
Márk evangéliuma
Beckett, Samuel Barclay
Marx, Karl Heinrich
Benn, Gottfried
Második Törvénykönyv
Bergson, Henri Louis
Máté evangéliuma
Berkeley, George
Maupassant, Guy de
Berzsenyi Dániel
Mérimée, Prosper
Bessenyei György
Michelangelo, Buonarotti
Bethlen Kata
Mikes Kelemen
Bethlen Miklós
Mikszáth Kálmán
Blake, William
Mill, John Stuart
Boccaccio, Giovanni
Miller, Arthur
Boëthius
Milton, John
Boileau, Nicolas
Mimnermosz
Bonfini, Antonio
Molière
Borges, Jorge Luis
Molnár Ferenc
Bornemisza Péter
Montaigne, Michel de
Brecht, Bertolt
Montesquieu
Breton, André
Móra Ferenc
Brillat-Savarin, Anthelme
Móricz Zsigmond
Brontë, Emily Jane
Morus Tamás
Browning, Robert
Musil, Robert von
Bruno, Giordano
Nagy László
Buffon, Georges-Louis de
Nemes Nagy Ágnes
Bulgakov, Mihail
Németh László
Burns, Robert
Newton, Sir Isaac
Büchner, Georg
Nietzsche, Friedrich
Byron, George Gordon Noël
Novalis
Calderón, de la Barca, Pedro
Orwell, George Arthur
Camões, Luíz Vaz de
Ottlik Géza
Camus, Albert
Ovidius Naso, Publius
Carmina Burana
Örkény István
Catullus, Caius Valerius
Pascal, Blaise
Cervantes, Miguel de
Paszternak, Borisz Leonyidovics
Chaucer, Geoffrey
Pázmány Péter
Cicero, Marcus Tullius
Példabeszédek könyve
Cooper, James Fenimore
Pessoa, Fernando
Corneille, Pierre
Pesthi Gábor
Czuczor Gergely
Petőfi Sándor
Csáth Géza
Petrarca, Francesco
Csehov, Anton Pavlovics
Phaedrus, Gaius Iulius
Csokonai Vitéz Mihály
Pico della Mirandola, Giovanni
d'Angleterre, Thomas
Pilinszky János
D. Burljuk, A. Krucsonih, ...
Platón
Dante, Alighieri
Plautus, Titus Maccius
Darwin, Charles Robert
Poe, Edgar Allan
Defoe, Daniel
Pound, Ezra Loomis
Déry Tibor
Prédikátor könyve
Descartes, René
Prévost abbé
Dickens, Charles
Prótagorasz
Diderot, Denis
Proust, Marcel
Donne, John
Puskin, A. Szergejevics
Dosztojevszkij, F. Mihajlovics
Queneau, Raymond
Dsida Jenő
Rabelais, Francois
Dürrenmatt, Friedrich
Racine, Jean
Einstein, Albert
Radnóti Miklós
Eliot, Thomas Stearns
Rákóczi Ferenc, II.
Éluard, Paul
Reviczky Gyula
Eminescu, Mihai
Rilke, Rainer Maria
Engels, Friedrich
Rimay János
Eötvös József
Rimbaud, Arthur
Epiktétosz
Ronsard, Pierre de
Erasmus, Rotterdami
Rostand, Edmond
Erdélyi János
Rousseau, Jean-Jacques
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Saint-Exupéry, Antoine
Euripidész
Sarkadi Imre
Ezekiel könyve
Sartre, Jean-Paul
Faludi Ferenc
Schiller, Friedrich
Fazekas Mihály
Schopenhauer, Arthur
Federico Garcia Lorca
Scott, Sir Walter
Fichte, Johann Gottlieb
Seneca, Lucius Annaeus
Fielding, Henry
Shakespeare, William
Fitzgerald, Francis Scott
Shaw, George Bernard
Flaubert, Gustave
Shelley, Percy Bysshe
Freud, Sigmund
Sienkiewicz, Henryk
Füst Milán
Sinka István
Garay János
Sirák fia könyve
García Lorca, Federico
Somlyó Zoltán
Gárdonyi Géza
Stendhal
Gary, Romain
Strindberg, Johann August
Gautier, Théophile
Swift, Jonathan
Gergei Albert
Sylvester János
Gide, André
Szabó Dezső
Goethe, Johann Wolfgang von
Szabó Lőrinc
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics
Szapphó
Golding, William Robert
Széchenyi István
Goldoni, Carlo
Szenci Molnár Albert
Gombrowicz, Witold
Szent Jakab
Goncsarov, Ivan Alexandrovics
Szent János
Gorkij, Makszim
Szent Pál
Gyóni Géza
Szent Péter
Gyulai Pál
Szép Ernő
Hašek, Jaroslav
Szimónidész
Hamvas Béla
Szolón
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Szophoklész
Heidegger, Martin
Taine, Hippolyte
Heine, Heinrich
Tamási Áron
Heltai Gáspár
Tasso, Torquato
Heltai Jenő
Thackeray, William Makepeace
Hemingway, Ernest
Thalész
Hérakleitosz
Thomas, Dylan
Herder, Johann Gottfried
Tinódi Sebestyén
Hoffmann, E. T. A.
Todi, Jacopone da
Hoffmannsthal, Hugo von
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics
Homérosz
Tommaso da Celano
Horatius Flaccus, Quintus
Tompa Mihály
Horváth János
Tóth Árpád
Hölderlin, Friedrich
Turgenyev, Ivan Szergejevics
Hugo, Victor
Türtaiosz
Hume, David
Twain, Mark
Huxley, Aldous Leonard
Tzara, Tristan
Ibsen, Henrik
Tyutcsev, Fjodor Ivanovics
Ilosvai Selymes Péter
Vajda János
Illyés Gyula
Vas István
Ionesco, Eugène
Vergilius Maro, Publius
János evangéliuma
Verlaine, Paul
Janus Pannonius
Vigny, Alfred de
Jarry, Alfred
Villon, François
Jékely Zoltán
Virág Benedek
Jelenések könyve
Vogelweide, Walter von der
Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics
Voltaire, François-Marie
Jókai Mór
Vörösmarty Mihály
Joyce, James
Weöres Sándor
József Attila
Werbőczy István
Juhász Gyula
Whitman, Walt
Jung, Carl Gustav
Wilde, Oscar Fingal
Kaffka Margit
Wilder, Thornton Niven
Kafka, Franz
Winckelmann, Johann Joachim
Kálnoky László
Wittgenstein, Ludvig
Kálti Márk
Wordsworth, William
Kálvin János
Yeats, William Butler
Kant, Immanuel
Zelk Zoltán
Karinthy Frigyes
Zénon
Kármán József
Zola, Émile
Kassák Lajos
Zrínyi Miklós
Katona József
Zsoltárok könyve
Kavafisz, Konsztantinosz Petrosz