Verlaine, Paul (1844-1896)

Francia költő.

Vallomásos alkatú lírikus. A kortárs Rimbaud nagy hatással volt életére, gondolkodására, művészetére. A szimbolisták és a dekadens gondolkodók példaképe. A korszak modern művészetéről szóló kritikagyűjteménye Az átkozott költők (1884). Első kötete, a Szaturnuszi költemények (1866) a parnasszista költészeteszmény jegyeit hordozza. A kötetben játékos zenei virtuozitást, hangszimbolikát használ fel az érzelmi-logikai mondanivaló feloldására (Őszi chanson, Érzelmes séta). Költészetről vallott nézeteit a Költészettan vázolja fel, mely a Hajdan és nemrég (1885) kötetben jelent meg. Magyarországon a Nyugat első nemzedéke fedezte fel költészetét.