Bonfini, Antonio (1427-1503)

Latinul író olasz történetíró.

Mátyás megbízásából írja meg Magyarország történetét, a Rerum Ungaricum Decadest (1488-97). Stílusa retorikus, Thuróczy Krónikáját forrásmunkákkal, szóbeli közlésekkel egészítette ki. Kidolgozta a hun-avar-magyar azonosság elméletét. A korabeli európai közvélemény ebből a műből ismerte meg a magyar történelmet. Mátyásnak ajánlotta a Corvinusok genealógiáját (De Corvinianae domus origine libellus).