Plautus, Titus Maccius (Kr.e. 250 előtt-184)

Ókori római komédiaköltő.

A komédia legnagyobb ókori alakja, színpadi hatása a reneszánsz korától óriási. Egyetlen műfajt kedvelt, a görög újkomédiát dolgozta át fabula palliátává. Komédiáinak tárgya sokrétű, megtalálhatók az egy jellemet, környezetet bemutató darabok (A bögre), családi dráma (A kincs), mítoszparódia (Amphitruo). A szerelem csaknem mindig fontos szerepet játszik, a legnagyobb feszültség a cselszövés keresztülvitele, mint leghíresebb darabjában, A hetvenkedő katonában. Kedvelt témája a rabszolga csele (A hazug, Szamárvásár). Hirdette, hogy a költő célja a néző igényének teljes kielégítése. Ennek rendeli alá a karikatúraszerű alakokat, a drámai cselekményt. A plautusi komédia nyelvi gazdagságának egyik forrása az élő, társalgási nyelv, a másik a római költői hagyomány. A zenei elemeket uralkodóvá, daljátékszerűvé teszi, a darabok főleg hatos jambusokból állnak.