Aquinói Szent Tamás (1225-1274)
S. Thomas Aquinas (1225-1274)


Himnusz az Oltáriszentségről
Hymnus in cena Domini
Azért kell e nagy szentséget
leborulva áldani
és a régi Szövetséget
új ritussal váltani:
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
ujjongások hirdessék!
S aki kettejükből árad,
a Lélek is áldassék!
(5-6. vsz.)

(Ford.: Babits Mihály)


Tantum ergo sacramentum
veneramur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genirorii Genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
(5-6)