Apácai Csere János (1625-1659)

Filozófus, pedagógiai író.

A felvilágosodás előfutára. A gyulafehérvári, majd kolozsvári iskolaigazgató főműve a Magyar encyclopedia (1655). Célja magyar nyelven iskolai használatra összefoglalni korának tudományosságát. Életművére a kartéziánus filozófia, a puritanizmus és az enciklopédizmus szellemi rendszere volt jelentős hatással. Főműve előzményének tekinthető a Magyar logikácska (1654), az első magyar logikai rendszerezés. A tanítás, a nevelés középpontba állításával a nemzet felemelését kívánta megvalósítani, ezt jelzi Barcsay Ákos fejedelemnek benyújtott tervezete, A magyar nemzetben immár elvégtére egy Akadémia felállításának módja és formája (1658).