Charles Robert Darwin (1809-1882)


A fajok eredete (1859)
The Origin of Species (1859)
Ezt az elvet, amelynek alapján minden csekély változás, amennyiben hasznos, fennmarad, természetes kiválasztódásnak neveztem, hogy jelezzem hasonlóságát az ember kiválogató képességéhez.

I have called this principle, by which each slight variation, if useful, is preserved, by the term of Natural Selection, in order to mark its relation to man's power of selection.

Mi sem könnyebb, mint szóval elismerni a létért való egyetemes küzdelem igazságát; de mi sem nehezebb - én legalábbis azt tapasztaltam -, mint szakadatlanul szem előtt tartani ezt a következtetést. (...) Ha eltűnődünk ezen a küzdelmen, azzal az erős hittel vigasztalhatjuk magunkat, hogy a harc a természetben nem szakadatlan, hogy ismeretlen a félelem, s hogy a halál általában gyorsan végez. Az életrevaló, az egészséges és a szerencsés marad életben és szaporodik tovább.
(III: A létért való küzdelem)

(Ford.: Mikes Lajos)


Nothing is easier than to admit in words the truth of the universal struggle for life, or more difficult - at least I have found it so - than constantly to bear this conclusion in mind. (...) When we reflect on this struggle, we may console ourselves whith the full belief, that the var of nature is not incessant, that no fear is felt, that death is generally promt, and that the vigorous, the healthy, and the happy survive and multiply.
(III. Struggle for existence)