Jung, Carl Gustav (1875-1961)

Svájci pszichológus.

A komplex lélektan megteremtője, a freudi értelmezésével szembeforduló analitikus pszichológia nagy alakja. Kutatásainak fő iránya a mélylélektan, bevezeti a „kollektív tudattalan” fogalmát. Ez a fogalom az emberiség ősi tapasztalatainak lelkünkben megbúvó rétegeit jelenti, melyek képi szimbólumok, archetípusok formájába rendeződnek és válhatnak az irodalmi-művészi kifejezés eszközeivé. Fontos művei A szellem szimbolikája, Bevezetés a tudattalan pszichológiájába, Pszichológia és vallás.