Horváth János (1878-1961)

Irodalomtörténész.

1911-ben Baros Gyulával és Pintér Jenővel megalapította a Magyar Irodalomtörténeti Társaságot, részt vállalt a Minerva és a Napkelet című folyóiratok alapításában. A magyar irodalomtörténet-írás egyik legnagyobb alakja. Irodalmunk fejlődésének főbb mozzanatai (1908) értekezésében szempontokban, adatokban egyaránt gazdag tárgyilagos vázlatát adta a magyar irodalom fejlődésvonalának. Munkásságának három összefüggő főműve A magyar irodalom kezdetei Szent Istvántól Mohácsig (1931), Az irodalmi műveltség megoszlása (1935), valamint A reformáció jegyében (1953), óriási szintézis-tervének állomásai.