Ludvig Wittgenstein (1889-1951)


Logikai-filozófiai értekezés (1921)
Tractatus logico-philosophicus (1921)
Az egész modern világszemlélet alapja az az illúzió, hogy az úgynevezett természettörvények a természeti jelenségek magyarázatai.
(6.371)

Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien.
(6.371)

Nem az a misztikum, hogy milyen a világ, hanem az, hogy van.
(6.44)

Nicht wie die Welt ist, ist das Mystische, sondern dass sie ist.
(6.44)

Egy olyan felelethez, amelyet nem lehet kimondani, nem lehet kimondani a kérdést sem. A rejtély nem létezik. Ha egy kérdést egyáltalán fel lehet tenni, akkor meg is lehet válaszolni azt.
(6.5)

Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. Das Rätsel gibt es nicht. Wenn sich eine Frage überhaupt stellen lässt, so kann sie auch beantwortet werden.
(6.5)

Az élet problémájának megoldását e probléma eltűnése jelenti.
(6.521)

Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden dieses Problems.
(6.521)

Kétségtelenül létezik kimondhatatlan. Ez megmutatkozik, ez a misztikum.
(6.522)

Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische.
(6.522)

Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell.
(7)

(Ford.: Márkus György)


Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
(7)