Thomas Stearns Eliot (1888-1965)


Hagyomány és egyéniség (1919)
Tradition and the Individual Talent (1919)
(...) a "történelmi érzék" teljes értelme az, hogy a költő nemcsak saját nemzedékének legközvetlenebb vérrokona, hanem érzi és tudja, hogy az egész európai irodalom (Homérosztól kezdve) és ezen belül saját hazájának minden irodalmi alkotása: egyidejű az ő alkotásával - múlt és jelen ugyanabb az egységes rendszerbe tartozik.
(I.)

(...) the historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the literature of Europe from Homer and within it the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simultaneous order.
(I.)

A költészet nem a szenvedélyek zsilipjének felnyitásából áll, hanem elzárásából; a költészet nem a személyiség kifejezése, hanem a személyiség megszüntetése.
(II.)

(Ford.: Szentkuthy Miklós)


Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of personality, but an escape from personality.
(II.)