Marx, Karl Heinrich (1818-1883)

Német társadalomtudós, filozófus, közgazdász.

Berlinben 1837-től a Bauer vezette baloldali hegeliánus kör tagja. A liberális hegeliánus Rugéval a párizsi Német-francia évkönyvek (1843) szerkesztője. Engelsszel megszerkesztik a Kommunista kiáltványt (1848), mely alapvetően Marx műve volt. Főműve A tőke (1867), melynek 2. (1885) és 3. (1894) kötetét Engels fejezte be. Részt vett a Nemzetközi Munkásszövetség megalapításában (I. Internacionálé, 1864), s hamarosan a szervezet szellemi vezetője lett. 1859-ben jelent meg első közgazdaság-elméleti műve, A politikai gazdaságtan bírálatához.