Ambrus, Szent (340-397)

Latin nyelvű egyházi író, költő.

Az ókeresztény irodalom nagy alakja. Aurelius Ambrosius Medioilanum (ma Milánó) püspökeként küzdött az ariánus és minden eretnekség ellen. Prédikáció jellegű prózai írásai közül kiemelkedik a teremtésről szóló Exameron (’Hat nap’). Érett korban írja papi etikáját, az egyháziak kötelmeiről három könyvét. Versformája a népies dimeter. Az ambroziánus-vers (négy sor egy strófa, egy himnusz nyolc strófa) a keleti egyház görög zenéjére támaszkodik. Himnuszai közül kiemelkedik az Isten, te mindenható. Himnuszaival teremtődött meg a keresztény költészet.