Babel, Iszaak Emmanuilovics (1894-1941)

Orosz író.

Számtalan foglalkozása mellett fiatal kozákként, a polgárháborúban szerzi meg azokat az élményeket, melyekből a Lovashadsereg (1926) novellaciklusa megszülethetett, s nagyrészt másik elbeszéléskötete, az odesszai alvilágot bemutató Odesszai történetek (1931) alapjául is szolgáltak. Legtöbb novellája önéletrajzi témájú. Stílusa a realistától a groteszkig terjed. A sztálini önkény áldozata.