Bacon, Francis (1561-1626)

Angol filozófus.

Korának kiemelkedő politikai egyénisége. Latinul írt fő műve, a Novum Organum (’Új módszer’, 1620), amelyben az arisztotelészi módszertannal szembehelyezi a materialista filozófiát. Szintén értekező műve, az Új Atlantisz (1626) az embert a természet urává tevő, az emberi társadalom utópikus képét ábrázoló írás. Irodalmi munkássága tetőpontja az Esszék (1612, 1625), az okos és erkölcsös életre nevelő 58 rövid elmélkedés. Rendkívüli tehetsége, csiszolt stílusa miatt egyesek a shakespeare-i drámák szerzőjét látták benne. Filozófiai rendszere nagy hatást gyakorolt az utókorra.