Garay János (1812-1853)


Az obsitos (1843)
Hárman valának együtt, a potrohos biró,
Egy obsitos vitéz és a furfangos iró;
A többi asztaloknál együtt és szerteszét,
Vidám paraszt legények itták a hegy levét.
(1.; 1. vsz.)