Tommaso da Celano (1190-1260)

Egyházi költő, klerikus.

Ferences szerzetes, Ferenc első tanítványainak egyike. Legendáit választékos latinsággal, a leoninusok szabályai szerint írta. 1228-29-ben IX. Gergely pápa rendeletére megírta Szent Ferenc élettörténete című művét, mely minden későbbi Ferenc-legenda forrása. Megírja a Tractatus de miraculist (’Értekezés a szegénységről’) mely a Legenda chori (’A rend története’, 1230 k.) kiegészítése csodákkal. Ez tartalmazza a Dies irae (’A harag napja’) című költeményét is.