Kálvin János; Jean Calvin (1509-1564)

Francia reformátor.

Luther tanításai révén önálló vallási rendszert alakított ki. Genfben teokratikus egyházi szervezete alapított. Keményen leszámolt ellenfeleivel, üldözte a katolikusokat s az egyéb protestánsokat. Teológiai felfogását A keresztény vallásról szóló tanítás (1536) című művében fejtette ki. Nagy terjedelmű, 59 kötetnyi irathagyatéka vallástörténeti jelentősége mellett a klasszikus francia nyelv egyik mintája.