Heltai Gáspár (1510-1574)

Nyomdász, író, prédikátor.

A végül antitrinitárius prédikátorrá lett nyomdász a század legízesebb nyelvű prózaírója. Többnyire idegen (latin, német) műveket dolgozott át magyarra. Legjelentősebb irodalmi alkotása Esopus meséinek magyar szabad átdolgozása, a Száz fabula (1566). Heltai nyomdájának jelentős szerepe volt a magyar helyesírás szabályozásában, a hangjelölés egyszerűsítésében. Munkatársai segítségével 1565-re készült el a teljes Biblia fordítása. Erkölcsnevelő munkája A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról (1552) című könyve. Pápa- és inkvizícióellenes, szintén átdolgozása, a Háló (1570).