Byron, George Gordon Noël, Lord (1788-1824)

Angol költő.

Első verseskötetei méltatlan fogadtatása miatt a viharos életű arisztokrata kiadja az Angol dalnokok és skót kritikusok című hősi párversben írt, az egész angol irodalmi életet támadó szatíráját. Utazásainak naplója, a Childe Harold (1812) elbeszélő költeménye, a „byroni hős” első megjelenése. Az egész művet áthatja az erő és az őszinteség, életművének legfőbb sajátosságai. A társadalom és az egyén viszonyát teremti meg számos művében, így a Manfred (1817) lázadó alakjában és a Káin (1821) filozófiai drámában. Fő műve a befejezetlenül maradt, ottava rima strófájú Don Juan (1819-24) pikareszk komikus eposza, hadjárat a képmutatás és az elnyomás erői ellen, a világirodalom egyik legtöbbet feldolgozott témája. Lázadó költőisége, egyénisége páratlan hatást gyakorolt a XIX. század gondolkodóira, költőire.