Második Törvénykönyv


MTörv 5, 6-21 - A tízparancsolat
Én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgaság házából.
Ne legyenek más isteneid!
Ne faragj magadnak képmást semmiről, ami fönt van az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben van! Ne borulj le ezek előtt a képek előtt és ne imádd őket; mert én, az Úr a te Istened féltékeny Isten vagyok. Az atyák vétkét megtorlom gyűlölőim fiain, sőt fiainak fiain és azok fiain is. De aki szeret és megtartja parancsaimat, annak megmutatom jóságomat az ezredik nemzedékig.
Az Úrnak, a Te istenednek hiába ne vedd a nevét! Mert az Úr nem hagyja büntetlenül azt, aki káromolja nevét.
Tartsd meg a szombatot, szenteld meg, ahogy az Úr, a te Istened parancsolta neked! Hat napig dolgozz és végezd a munkád. A hetedik nap azonban a nyugalom napja, az Úré, a te Istenedé. Akkor hát ne dolgozz, se te, se fiad, se lányod, sem szolgád, sem szolgálód, sem ökröd, sem szamarad, sem semmiféle állatod, sem a házadban tartózkodó idegen, hogy szolgád és szolgálóid is pihenhessen, mint te magad. Gondolj arra, hogy Egyiptom földjén magad is rabszolga voltál, de az Úr, a te Istened erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett. Azért parancsolta meg az Úr, a te Istened a szombat megülését.
Tiszteld apádat és anyádat, amint az Úr, a te Istened parancsolta neked, hogy hosszú életű légy és jól menjen a sorod azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked!
Ne ölj!
Ne törj házasságot!
Ne lopj!
Ne tégy hamis tanúságot embertársad ellen!
Ne kívánd embertársad feleségét! Ne kívánd el embertársad házát, földjét, szolgáját, szolgálóját, ökrét, szamarát, egyáltalán (ne kívánj el) semmit sem, ami embertársadé!

ego Dominus Deus tuus qui eduxi te de terra Aegypti de domo servitutis
non habetis deos alienos in conspectu meo
non facies tibi sculptile nec similitudinem omnium
quae in caelo sunt desuper et quae in terra deorsum et quae versantur in aquis sub terra
non adorabis ea et non coles
ego enim sum Dominus Deus tuus Deus aemulator
reddens iniquitatem patrum super filios in tertiam et quartam generationem his qui oderunt me
et faciens misericordiam in multa milia diligentibus me et custodientibus praecepta mea
non usurpabis nomen Domini Dei tui frustra
quia non erit inpunitus qui super re vana nomen eius adsumpserit
observa diem sabbati ut sanctifices eum sicut praecepit tibi Dominus Deus tuus
sex diebus operaberis et facies omnia opera tua
septimus dies sabbati est id est requies Domini Dei tui
non facies in eo quicquam operis
tu et filius tuus et filia
servus et ancilla et bos et asinus et omne iumentum tuum
et peregrinus qui est intra portas tuas
ut requiescat servus et ancilla tua sicut et tu
memento quod et ipse servieris in Aegypto
et eduxerit te inde Dominus Deus tuus in manu forti et brachio extento
idcirco praecepit tibi Dominus Deus tuus
ut longo vivas tempore et bene sit tibi in terra quam Dominus Deus tuus daturus est tibi
non occides
neque moechaberis
furtumque non facies
nec lonqueris contra proximum tuum falsum testimondium
non concupisces uxorem proximi tui non domum non agrum non servum non ancillam
non bovem non asinum et universa quae illius sunt