Zénon (Kr. e. 490-430)

Görög filozófus.

Parmenidész tanítványa. Arisztotelész a dialektika felfedezőjének nevezi. Művei, mint például a Viták, Empedoklész magyarázata, A természetről minden metaforától mentes, polémikus írások, melyek több logoszból (’fejtegetésből’) állnak, amelyekben számos hüpotheszisz (’bizonyítandó állítás’) nyer bizonyítást.