Jonathan Swift (1667-1745)


Gulliver utazásai (1726)
Gulliver's Travels (1726)
"Minden igazhitű a megfelelő végén törje fel az ő tojásait." Hogy mármost melyik a "megfelelő" vége a tojásnak, ez szerény véleményem szerint az egyéni lelkiismeret kérdése, illetőleg a legfelsőbb hatóságok döntésétől függ.
(I. 2)

(Ford.: Szentkuthy Miklós)


That all true believers shall break their eggs at the convenient end: and which is the convenient end, seems, in my humble opinion, to be left to every man's conscience, or at least in the power of the chief magistrate to determine.
(I. 2)