Németh László (1901-1975)


Gyász (1931)
Nem kell az embernek az Istennel kikezdeni. Ha valamit elvesz, ne mondjuk, hogy amit adna, az se kell. Az ember csak magának árt, ha durcáskodik.
Iszony (1947)
Az emberek viszonyát nem az szabja meg, hogy mit érnek, hanem hogy mit akarnak egymás életében.
(I. rész)

Az borzasztó, hogy az embernek a durvaság, az esztelen beszéd, nemcsak a vádolás, de még a ráfogás is könnyebbség, igen: majdnem hogy élvezet lehet. Azt, ami benned van, nem mondhatod ki: találsz hát ezer ürügyet, hogy kimondhass valamit. Az iszony is olyan mint a bűntudat. Az ember nem árulhatja el egyszerre, hogy ölt, el kell hát árulnia ezerszer.
(II. rész)

Az ember ne azt nézze, hogy az emberek mit tartanak normálisnak, hanem, hogy ő maga hogy maradhat meg önmagának.
(II. rész)
VII. Gergely (1937)
Az ember törekedik a jó felé. Csak a maga homályában megváltozik, átalakul a jó; indulat, tudatlanság hozzáadja magát, s az ember ebben a félvilágosságban botorkál. Aki nem vet számot az emberekben lakó homállyal, az nem becsüli meg a homálytól vezetett jó igyekezetük. Megátalkodottságot lát, ahol nincs, csak tökéletlen igyekezet.
(Desiderius; V. felvonás)

Szerettem az igazságot, gyűlöltem a méltatlanságot, ezért halok meg száműzetésben.
(Gergely, V. felvonás)
Széchenyi (1946)
A tanulság minálunk mindig ez volt. Rákócziaknak, Hajnócziaknak, Széchenyieknek: Rodostó, vérpad, bolondház.
(Széchenyi, III. felvonás)
Galilei (1953)
Én a kinyilatkoztatott igazságok elsőbbségét nem vonom kétségbe. De vannak kérdések, amelyekben nem történt kinyilatkoztatás. Isten csak az erkölcs és a szeretet kérdéseiben tartotta fontosnak, hogy mintegy személyesen szóljon, az olyan kérdéseket, mint a természet szerkezete, tévelygő eszünk tornájául hagyta.
(Galilei; I. felvonás)

Az erkölcsi törvény nem ismer tudóst és tudatlant, vagyonost, szegényt. Akármi van a fejemben, a Sinai-hegy nekem sem adott külön tízparancsolatot.
(Galilei; IV. felvonás)
II. József (1954)
Nehéz valakinek az érdekeit a kedve ellenére védeni.
(Eleonóra, I. felvonás)
A két Bolyai (1961)
Atlasz bírhatja a földgömböt vinni, de nem bírhat közben csigát is pörgetni.
(János, I. felvonás)

Ami az apának féltés, a fiúnak, főként, ha megmutatta az erejét: szekatúra lehet...
(Antal, II. felvonás)