II. Rákóczi Ferenc (1676 - 1735)


Vallomások (1719)
Confessio peccatoris (1719)
Zavarba jövök, és elpirulok, Uram, ha fölidézem születésedet és körülményeit, és ha az enyémre gondolok. Te, az Isten, teremtőm nekem és a mindenségnek, istállóban születtél, én pedig palotában; téged ökör és szamár között szegény pásztorok, engem - ki por és féreg vagyok a te színed előtt - udvari emberek nyüzsgő tömege vett körül.
(I)

(Ford.: Szepes Erika)


Confundor Domine et erubesco, dum nativitatem tuam et eius circumstantias considero, et ad meam me reflecto. Tu Deus, Creator meus et universi, nasceris in stabullo, et ego in palatio, tu inter bovem et asinum pauperibus pastoribus, ego - pulvis et vermis in conspectu tuo - frequenti aulicorum turba circumdatus.
(I)