George Orwell (1903-1950)


Állatfarm (1945)
Animal Farm (1945)
MINDEN ÁLLAT EGYENLŐ, DE EGYES ÁLLATOK EGYENLŐBBEK A TÖBBINÉL
(10. fejezet)

(Ford.: Szíjgyártó László)


ALL ANIMALS ARE EQUAL, BUT SOME ANIMALS ARE MORE EQUAL THAN OTHERS
(10.)
1984 (1949)
Nineteen Eighty-Four
Olyan arckép volt, amelyet úgy rajzolnak meg, hogy a tekintete mindenhová követi az embert, akárhonnan nézi. NAGY TESTVÉR SZEMMEL TART - hirdette az arc alatt a felírás.
(I.1.)

It was one of those pictures which are so contrived that the eyes follow you about when you move. BIG BROTHER IS WATCHING YOU, the caption beneath it ran.
(I.1)

És mit tudhatja, hogy a Párt uralma nem fog-e örökké tartani? Az Igazság-minisztérium fehér homlokzatáról - mintha csak feleletek volnának a kérdéseire - a három jelmondat nézett szembe vele:

A HÁBORÚ: BÉKE
A SZABADSÁG: SZOLGASÁG
A TUDATLANSÁG: ERŐ
(I.2.)

And what way of knowing that the dominion of the Party would not endure for ever? Like an answer, the three slogans on the white face of the Ministry of Truth came back at him:

WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH
(I.2.)

De most már rendben van, minden rendben van, a küzdelemnek vége. Diadalt aratott önmaga fölött. Szerette Nagy Testvért.
(III. 6.)

(Ford.: Szíjgyártó László)


But it was all right, everything was all right, the struggle was finished. He had won the victory over himself. He loved Big Brother.
(III.6.)