Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)

Francia író, filozófus.

A francia felvilágosodás egyik legnagyobb alakja. Legmaradandóbb műve Voltaire gúnyos röpiratának hatására megírt 12 kötetes Vallomások, mely egy gyarlóságokkal és erényekkel teli élet fejlődéséről számol be. Az erkölcsös polgárság számára írta meg szentimentális levélregényét, a Júlia, vagy az új Heloise-t (1761), illetve az Emil, vagy a nevelésről (1762) című nevelési regényét. Harmadik fontos műve a jakobinusok bibliájává vált Társadalmi szerződés (1762) című értekezése. Zenei írásai közül kiemelkednek operái, a Gáláns múzsák, A falusi jós, melyek a francia daljáték indulását jelzik.