John Stuart Mill (1806-1873)


A szabadságról (1843)
On Liberty (1843)
E két fő elv a következő. Először: az egyén nem felelős cselekedeteiért a társadalomnak, amennyiben ezek őrajta kívül más személyek érdekeit nem érintik. A társadalom kizárólag tanácsadás, útbaigazítás, meggyőzés és - ha a többiek ezt saját javuk érdekében szükségesnek tartják - az illető elkerülése révén juttathatja jogosan kifejezésre, hogy rosszalja vagy elítéli viselkedését. Másodszor: olyan cselekedeteiért, melyek mások érdekeire nézve sérelmesek, felelős az egyén, és társadalmi vagy jogi büntetés róható ki rá, ha a társadalomnak az a véleménye, hogy saját védelme az egyiket vagy a másikat megkívánja.
(5)

(Ford.: Pap Mária)


The maxims are, first, that the individual is not accountable to society for his actions in so far as these concern the interests of no person but himself. Advice, instruction, persuasion, and avoidance by other people, if thought necessary by them for their own good, are the only measures by which society can justifiably express its dislike or disapprobation of his conduct. Secondly, that for such actions as are prejudicial to the interests of others, the individual is accountable and may be subjected either to social or to legal punishment if society is of opinion that the one or the other is requisite for its protection.
(5)