Albert Camus (1913-1960)


Közöny (1942)
L' Étranger
De hát - mondta - épp ezért kerül az ember börtönbe. - Hogyhogy ezért? - No igen, ez a szabadság értelme. Megfosztják a szabadságtól. - Még sohase gondoltam erre. Igazat is adtam neki: - Csakugyan - mondtam -, mi lenne különben a büntetés?
(II.2.)

(Ford.: Gyergyai Albert)


Mais, a-t-il dit, c' est justement pour ça qu' on vous met en prison. - Comment, pour ça? - Mais oui, la liberté, c' est ça. On vous prive de la liberté. - Je n' avais jamais pensé à cela. Je l' ai approuvé: C' est vrai, lui ai-je dit, où serait la punition?
(II.2.)

... a nyaktilóval baj van, éspedig az, hogy nem ád helyet semmiféle szerencsésebb eshetőségnek. A páciens halálát egyszer és mindenkorra megpecsételi. Ez végleges elintézést, határozott megoldást jelent, s olyan teljes egyezményt, amelyről kár tovább vitatkozni. Ha a dolog esetleg egyszer valahogy mégsem sikerülne, akkor újrakezdenék. Így aztán az a bosszantó, hogy az elítéltnek is kívánni kell, hogy a gép jól működjék.
(II. 5.)

... ce qui était défectueux avec le couperet, c' est qu' il n' y avait aucune chance, absolument aucune. Une fois pour toutes, en somme, la mort du patient avait été décidée. C' était une affaire classée, une combinaison bien arrêtée, un accord entendu et sur lequel il n' était pas question de revenir. Si le coup ratait, par extraordinaire, on recommençait. Par suite, ce qu' il y avait d' ennuyeux, c' est qu' il fallait que le condamné souhaitât le bon fonctionnement de la machine.
(II.5.)
A pestis (1947)
La Peste (1947)
... a kétségbeesés megszokása rosszabb, mint maga a kétségbeesés.

... l' habitude du désespoir est pire que le désespoir lui-même.

Valóban jelenné vált számukra minden. Meg kell bizony mondanunk, a pestis mindenkit megfosztott a szerelem, sőt a barátság képességétől is. A szerelem ugyanis egy csepp jövőt kíván, de a mi számunkra már csak a pillanat volt.

A la vérité, tout leur devenait présent. Il faut bien le dire, la peste avait enlevé à tous le pouvoir de l' amour et même de l' amitié. Car l' amour demande un peu d' avenir, et il n'y avait plus pour nous que des instants.

Pontosan tudom (...), hogy mindenki magában hordja a pestist, mert senki, de senki a világon nem érintetlen tőle. És hogy szakadatlanul ügyelnünk kell magunkra, nehogy egy önfeledt pillanatban másnak az arcába leheljünk, és ráragasszuk a fertőzést. A baktérium a természetes. A többi, az egészség, a tisztesség, vagy ha tetszik, a tisztaság, az akarat következménye, méghozzá a lankadatlan akaraté. A becsületes ember, az, aki úgyszólván senkit sem fertőz, nem más, mint az, akinek a lehető legkevesebb az önfeledt pillanata. Ahhoz pedig akarat és feszült lelkiállapot kell, hogy sohase legyünk önfeledtek!

Je sais de science certaine (...) que chacun porte en soi, la peste, parce que personne, non, personne au monde n' en est indemne. Et qu' il faut se surveiller sans arrêt pour ne pas être amené, dans une minute de distraction, ŕ respirer dans la figure d' un autre et à lui coller l' infection. Ce qui est naturel, c' est le microbe. Le reste, la santé, l' intégrité, la pureté, si vous voulez, c' est un effet de la volonté et d' une volonté qui ne doit jamais s' arrêter. L' honnête homme, celui qui n' infecte presque personne, c' est celui qui a le moins de distraction possible. Et il en faut de la volonté et de la tension pour ne jamais être distrait!

... ezen a földön vannak ostorok és áldozatok, és hogy amennyire csak lehet, menekülnünk kell attól, hogy az ostorral tartsunk.
(4. rész)

... il y a sur cette terre des fléaux et des victimes et qu' il faut, autant qu' il est possible, refuser d' être avec le fléau.
(4.)

Most már tudták, hogy ha van valami, amit mindig kívánni és néha elnyerni lehet, az nem más, mint az emberi szeretet.
(5. rész)

(Ford.: Győry János)


Ils savaient maintenant que s' il est une chose qu' on puisse désirer toujours et obtenir quelquefois, c' est la tendresse humaine.
(5)