Máté evangéliuma


Mt 3, 10 - Keresztelő János működése
A fejsze már a fák gyökerén van: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt.

iam enim securis ad radicem arborum posita est
omnis ergo arbor quae non facit fructum bonum exciditur et in ignem mittitur
Mt 3, 11
Arra sem vagyok méltó, hogy a saruját hordozzam.

cuius non sum dignus calciamenta portare
Mt 4, 4 - Jézus megkísértése
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely Isten szájából származik.

non in pane solo vivet homo sed in omni verbo quod procedit de ore Dei
Mt 4, 10
Távozz, sátán! Meg van írva: Uradat, Istenedet imádd, s csak neki szolgálj!

vade Satanas
scriptum est
Dominum Deum tuum adorabis et illi soli servies
Mt 5, 3-11 - A nyolc boldogság
Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.
Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.
Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.
Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.

beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum caelorum
Beati mites quoniam ipsi possidebunt terram
Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur
Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam quoniam ipsi saturabuntur
Beati misericordes quia ipsi misericordiam consequentur
beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt
beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur
beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelorum
Mt 5, 37 - Az eskü
Így beszéljetek inkább: az igen igen, a nem nem. Ami ezenfelül van, a gonosztól való.

si autem sermo vester EST EST NON NON
quod autem his abundantius est a malo est
Mt 6, 9-13 - A miatyánk
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a neved,
jöjjön el a te országod,
legyen meg az akaratod,
mint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
s bocsásd meg a vétkeinket,
amint mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vigy minket a kísértésbe,
hanem szabadíts meg a gonosztól.

Pater noster qui in caelis es
sanctificetur nomen tuum
veniat regnum tuum
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra
panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimisimus debitoribus nostris
et ne inducas nos in temptationem
sed libera nos a malo
Mt 6, 24 - A két úr szolgálata
Senki sem szolgálhat két úrnak: vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a Mammonnak is.

Nemo potest duobus dominis servire
aut enim unum odio habebit et alterum contemnet
non potestis Deo servire et mamonnae
Mt 6, 26 - A gondviselés
Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe se gyűjtenek - mennyei Atyátok táplálja őket.

respicite volatilia caeli
quoniam non serunt neque metunt neque congregant in horrea
et Pater vester caelistis pascit illa
Mt 7, 3 - Az ítélkezés
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magadéban a gerendát sem veszed észre?

Quid autem vides festucam in oculo fratris tui
et trabem in oculo tuo non vides
Mt 7, 6 - A szent dolgok
Ne adjátok a szent dolgokat a kutyáknak és gyöngyeiteket se szórjátok a sertések elé.

Nolite dare sanctum canibus
neque mittatis margaritas vestras ante porcos
Mt 15, 14 - A farizeusok hagyománya
Vakoknak vak vezetői! De ha vak vezet világtalant, mind a kettő gödörbe esik.

caeci sunt duces caecorum
caecus autem si caeco ducatum praestet ambo in foveam cadunt
Mt 16, 18 - Péter vallomása
Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt.

tu es Petrus
et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam
et portae inferi non praevalebunt adversum eam
Mt 18, 3 - Az evangéliumi egyszerűség
Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.

amen dico vobis
nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli
non intrabitis in regnum caelorum
Mt 19, 14 - Jézus és a gyermekek
Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa.

sinite parvulos et nolite eos prohibere ad me venire
talium est enim regnum caelorum
Mt 19, 24 - A gazdagság veszélyei
Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.

facilius est camelum per foramen acus transire
quam divitem intrare in regnum caelorum
Mt 22, 14 - A királyi menyegzőről szóló példabeszéd
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.

multi autem sunt vocati
pauci vero electi
Mt 22, 21 - Az adófizetés
Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.

reddite ergo quae sunt Caesaris Caesari
et quae sunt Dei Deo
Mt 22, 37-40 - A főparancs
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló hozzá: Szeresd embertársadat, mint saját magadat. Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.

diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua et in tota mente tua
hoc est maximum et primum mandatum
secundum autem simile est huic
diliges proximum tuum sicut te ipsum
Mt 23, 12 - Beszéd a farizeusok és az írástudók ellen
Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.

Qui autem se exaltaverit humiliabitur
et qui se humiliaverit exaltabitur
Mt 25, 13 - Példabeszéd a tíz hajadonról
Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.

vigilate itaque quia nescitis diem neque horam
Mt 25, 29 - A talentumokról szóló példabeszéd
Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki: akinek meg nincs, attól még amije van is, elveszik.

Omni enim habenti dabitur et abundabit
ei autem qui non habet et quod videtur habere auferetur ab eo
Mt 26, 34 - Péter tagadásának megjövendölése
Bizony mondom neked, még az éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz.

amen dico tibi
quia in hac nocte antequam gallus cantet ter me negabis
Mt 27, 46 - Jézus halála
Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el?

Deus meus, Deus meus ut quid dereliquisti me