Thalész (Kr. e. kb. 624-543)


Egyesek azt állítják, hogy a lélek el van vegyülve az egész mindenségben. Talán azért hitte Thalész, hogy minden istenekkel van tele.
(A22 Diels ; Arisztotelész: Metafizika 983b 6.)

(Ford.: Bodor András és Szabó György)