Luther, Martin (1483-1546)

Német író, teológus, vallásreformer.

Az Ágoston-rendi barát 1517. október 31-én tűzte ki a wittenbergi székesegyház kapujára 95 tételét, amelyekben szembeszállt a római egyházzal, s amelyek a reformáció kezdetét jelentették. A Biblia (1534) teljes szövegének fordítása, zsoltárai, prédikációi, vitairatai elősegítették az egységes nemet irodalmi nyelv kialakulását. A főként Wartburg várában fordított Bibliája a széles néptömegek számára íródott. Az egyházi liturgiát egyszerűbbé tette, megalkotta az egyházi ének új típusát, az evangélikus Gemeindelied-et, a gyülekezeti éneket, s létrehozta az új rituálét, a Német mise és istentisztelet rendjét. Élete utolsó két évtizedében az evangélikus egyház kiépítésén munkálkodott.