Johann Joachim Winckelmann (1717-1768)


Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a szobrászatban (1755)
Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst (1755)
Az egyetlen út számunkra, hogy naggyá, sőt, ha lehetséges, utánozhatatlanná váljunk: a régiek utánzása(...)

Der einzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten(...)

A görög mesterművek általános és kiváltképpeni jellemvonása végül is valami nemes egyszerűség és csendes nagyság (...)

(Ford.: Tímár Árpád)


Das allgemeine vorzügliche Kennzeichen der griechischen Meisterstücke ist endlich eine edle Einfalt, und eine stille Größe(...)