Platón (Kr. e. 427-347)

Ókori görög filozófus.

Művei különböző szerkesztésekben maradtak fenn, legjobb Thraszülloszé, aki a dialógusos kéziratokat kilenc tematikus egységbe szerkesztette. Szókratész gondolatainak, filozófiájának hű tolmácsolója (Szókratész védőbeszéde). Nevezetes dialógusai közül kiemelkedik a Kratülosz, Phaidón, Az állam, illetve a 12 könyvből álló hatalmas műve, a Törvények. A platóni filozófia központi része az ideaelmélet, ami a Phaidónban válik teljessé. A megismerés voltaképpen anamnézis, visszaemlékezés, az ember elvágyódása az ideák birodalmába. A megismerés filozófiailag elemezhető fokozataira vonatkozik híres barlang-hasonlata.