Aiszóposz, Ezópus (Kr. e. 6. sz. eleje-közepe)

Görög író.

A felszabadított rabszolga a meseirodalom egyik legnagyobb alakja, az állatmese műfajának továbbvivője, a művészi, rövid, csattanóra kiélezett forma kidolgozója (fabula). Meséinek szereplői állatok és szegény emberek, állásfoglalásuk a szegények és gyengék igazságának védelme. Művei gyűjteményes munkákban maradtak fenn, leginkább az Aiszópos-regényben.