Schopenhauer, Arthur (1788-1860)

Német filozófus.

1814-18 között Drezdában írta meg fő művét, A világ mint akarat és képzet (1819) című értekezését. Pesszimista filozófiájának alapfogalmai az általa elutasított Élet, Halál, Szenvedés, Magány, az ember egyetemes fájdalmának kifejezői. A világ lényege, létalapja az örök, egyetemes, vakon előre törő, kitartóan vágyakozó életerő, az akarat. Tanításai az ötvenes években váltak ismertté, s lettek hatással Nietzsche, Freud, Bergson filozófiájára.