Bethlen Kata (1700-1759)

Író, erdélyi emlékíró.

Református vallásához szigorúan ragaszkodott, Gróf Bethlen Kata életének maga által való rövid leírása (1762) című önéletírásában is elsősorban a vallása miatt ért háborgatások történetét írja le. Az önfeltáró lélekelemzés művét a pietizmusra jellemző vallomásműfaj legjobbjai közé emeli. Imádságai, melyeket önéletírásába belemásolt, még életében megjelentek, Védelmező erős pais (1759) címen.