Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)


Werther szerelme és halála (1774)
Die Leiden des Jungen Werther (1774)
Csak a természet gazdagsága végtelen, csak ő képzi a nagy művészt. A szabályok javára sok mindent lehet mondani, körülbelül azt, amit a polgári társadalom dicséretére mondhat az ember. Aki hozzájuk igazodik, sohasem fog ízléstelent vagy rosszat elkövetni, ahogyan az, akit törvény és jómód mintáz, sohasem válik tűrhetetlen szomszéddá, különleges gazfickóvá; de viszont minden szabály, bármit mondjanak is, megöli a természet igaz érzését és kifejezését.
(1771. május 26.)

(Ford.: Szabó Lőrinc)


Das bestärkte mich in meinem Vorsatze, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den grossen Künstler. Man kann zum Vorteile der Regeln viel sagen, ungefähr was man zum Lobe der bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Ein Mensch, der sich nach ihnen bildet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der sich durch Gesetze und Wohlstand modeln lässt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bösewicht werden kann; dagegen wird aber auch alle Regel, man rede was man wolle, das wahre Gefühl von Natur und den wahren Ausdruck derselben zerstören!
(Am 26. Mai.)
Faust - A tragédia első része (1808)
Faust - Der Tragödie erster Teil (1808)
Ó jaj, a filozófiát,
a jog- s az orvostudományt
és - haj - a teológiát:
mind buzgón búvárkodtam át.
S most mégis így állok, tudatlan,
mint amikor munkámba fogtam.
(Faust, Éjszaka)

Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heissem Bemühn.
Da steh ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
(Faust, Nacht)

Ha egyszer így szólnék a perchez:
oly szép vagy, ó maradj, ne menj! -
Akkor bátran bilincsbe verhetsz,
akkor pusztulnék szívesen!
Akkor harang konduljon értem,
akkor szolgálatod letelt,
az óra több időt ne mérjen,
akkor az én sorsom betelt!
(Faust, Dolgozószoba)

Und Schlag auf Schlag!
Werd ich zum Augenblicke sagen:
Verweile doch! du bist so schön!
Dann magst du mich in Fesseln schlagen,
Dann will ich gern zugrunde gehn!
Dann mag die Totenglocke schallen,
Dann bist du deines Dienstes frei,
Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen,
Es sei die Zeit für mich vorbei!
(Faust, Studierzimmer)

Fiam, fakó minden teória,
s a lét aranyló fája zöld.
(Mephisztó, Dolgozószoba)

(Ford.: Jékely Zoltán)


Grau, teurer Freund, ist alle Theorie,
Und grün des Lebens goldner Baum.
(Mephistopheles, Studierzimmer)
Faust - A tragédia második része (1832)
Faust - Der Tragödie zweiter Teil
Ha láthatnám a síkon át
e nyüzsgést, szabad nép szabad honát,
a pillanathoz esdve szólnék:
Oly szép vagy, ó, ne szállj tovább!
Nem mossa el megannyi millió év
halandó-életem nyomát.-
E boldogság sejtelme elragad,
s már üdvözít a legszebb pillanat.
(Faust, A palota nagy előudvara)

(Ford.: Kálnoky László)


Solch ein Gewimmel möcht ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!
Zum Augenblicke dürft ich sagen:
"Verweile doch, du bist so schön!
Es kann die Spur von meinen Erdetagen
Nicht in Äonen untergehn." -
Im Vorgefühl von solchem hohen Glück
Geniess ich jetzt den höchsten Augenblick.
(Faust, Grosser Vorhof des Palasts)
A kedves közelléte
Nähe des Geliebten
Rád gondolok, ha nap fényét füröszti

rád gondolok, forrás vizét ha festi


Téged látlak, ha szél porozza távol

s éjjel, ha ing a kis palló a vándor


Téged hallak, ha tompán zúg a hullám

a ligetben ha néma csönd borul rám,


Lelkünk egymástól bármi messze válva

A nap lemegy, csillag gyúl nemsokára.

(Ford.: Szabó Lőrinc)


Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer

ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer


Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege

in tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege


Ich höre dich, wenn dort mit dumpfen Rauschen

im dtillen Haine geh' ich oft zu lauschen,


Ich bin bei dir, du seist auch noch so ferne,

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.

Vándor éji dala (1783)
Wandrers Nachtlied (1783)
Immár minden bércet
csend ül,
halk lomb, alig érzed,
lendül:
sóhajt az éj.
Már búvik a berki madárka
te is nemsokára
nyugszol, ne félj...

(Ford.: Tóth Árpád)


Über allen Gipfeln
ist Ruh',
in allen Wipfeln
spürest du
kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im walde.
Warte nur, balde
ruhest du auch.
A villikirály (1797)
Erlkönig (1797)
Ki nyargal a szélben, az éjen át?
Egy apa az, ő viszi kisfiát.
Karjába szorítja gyermekét,
átadja teste melegét.

- Fiam, mért bújsz ölembe, ki bánt?
- Apám, nem látod a villikirályt?
Koronája fehérlik, uszálya suhan.
- A köd gomolyog, csak a köd, fiam.
(1., 2. versszak)

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
er hat dem Knaben wohl in dem Arm,
er fasst ihn sicher, er hält ihn warm.

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? -
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlkönig mit Kron' und Schweif? -
Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif.
(1-2)

Borzongva az apa üget tovább,
karolja nyöszörgő kisfiát,
a ház kapuján bajjal bedobog:
karjában a gyermek már halott.
(8. versszak)

(Ford.: Vas István)


Dem Vater grauset's, er reitet geschwind,
er hält in Armen das ächzende Kind,
erreicht den Hof mit Mühe und Not;
in seinen Armen das Kind war tot.
(8)
Természet és művészet
Natur und Kunst
Ki nagyot akar, magát zabolázza,
korlátozásban tűnik ki a mester
s csak törvény adhat szabadságot nékünk.
(4. versszak)

(Ford.: Jánossy István)


Wer grosses will, muss sich zusammenraffer,
in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister,
und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
(4.)