Whitman, Walt (1819-1892)

Amerikai költő.

Az amerikai költészet megújítója. 1855-ben jelent meg a Fűszálak kötete, melynek szabad versei új korszakot nyitottak az amerikai, de az európai költészet történetében is. Rapszodikus prózában írt előszava a XIX. század egyik legfontosabb költői manifesztuma, élet és költészet, költészet és társadalom máig érvényes igazságait mondja el. A 12 hosszú szabad vers közül kiemelkedik az Ének önmagáról. Küldetéses költészetében összegezte kora Amerikájának minden érzését, vágyát. A hatvanas években alkotta meg elmélyültebb humanista költeményeit, például a Dobpergés ciklusban (1865). Élete vége felé a hömpölygő áradású versek halkabb líraiságnak adnak helyet.