Ivan Szergejevics Turgenyev (1818-1883)
Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883)


Apák és fiúk (1861)
Отцы и дети (1861)
Valamennyi ember hasonlít egymáshoz testileg is, lelkileg is, mindnyájunknak van egyforma szerkezetű agyveleje, lépe, szíve, tüdeje; és az úgynevezett erkölcsi tulajdonságok is ugyanazok mindnyájunkban: apró módosulások semmit sem jelentenek. Elég egyetlen emberpéldány ahhoz, hogy valamennyiről véleményt formálhassunk. Az emberek olyanok, mint a fák az erdőn; nincs olyan botanikus, aki minden egyes nyírfával foglalkoznék.
(Bazarov, 16)

Все люди друг на друга похожи как телом, так и душой; у каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены; и так называемые нравственные качества один и те же у всех: небольшие видоизменения ничего не значит. Достаточно одного человеческого эккземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди что деревья в лесу; ни один ботаник не станет заниматься каждою отдельною березой.
(Базаров, 16)

Lehetnek-e meddők könnyeik s imáik? Lehet az, hogy a szeretet, a legszentebb és legodaadóbb szeretet, ne legyen mindenható? Ó, nem! Akármilyen szenvedélyes, bűnös, lázadó volt is a szív, mely eltűnt a sírban, a halmán növő virágok nyugtalanság nélkül néznek reánk ártatlan szemükkel; nemcsak az örök nyugalomról beszélnek nekünk, a "közömbös" természetnek arról a nagy nyugalmáról; az örök megbékülésről és a véghetetlen életről is beszélnek.
(28)

(Ford.: Áprily Lajos)


Неужели их молитвы, их слезы бесплодны? Неужели любовь, святая, преданная любовь не всесильна? О нет! Какое бы страстное, грешное, бунтующее сердце ни скрылось в могиле, цветы, растущие на ней, безмятежно глядят на нас своими невинными глазами: не об одном вечном спокойствии говорят нам они, о том великом спокойствии "равнодушной" природы; они говорят также о вечном примирении и о жизни бесконечной...
(28)