Márai Sándor (1900-1989)

Író, költő, újságíró.

A polgári életforma írója, európai humanista. Művei elemzéses vallomások. Főműve, az Egy polgár vallomásai első kötete 1934-ben jelent meg. Megállás nélkül írta Naplóját (1946), melyben különös erővel fogalmazta meg életének vezérelvét: a művész sosem lehet áruló. Tehetséges lírikus (Verses könyv, 1945), kiemelkedő költeménye, a Halotti beszéd (1950) a hazátlanság és a kivetettség fájdalmának kivételes hitelű megszólaltatása. Színművei közül A kassai polgároknak (1942) volt a legnagyobb sikere. Regényei körül igazi stílusbravúrnak számít a Szindbád hazamegy (1940) és a Vendégjáték Bolzanóban (1940).