Darwin, Charles Robert (1809-1882)

Angol természettudós.

Megalkotta az élővilág evolúciójáról szóló elméletét, melyet darwinizmusnak neveznek. Főműve A fajok eredete (1859), melyben a „létért való harcban” előnyhöz jutott fajták fennmaradása – ahogy a teljes cím tartalmazza is – elmélete vezette. További művei mind ennek folytatásai voltak. Állatok és növények változásai háziasításuk során (1868)című munkájában pángenezisnek nevezett elképzelését fejtette ki, amellyel a tulajdonságok átörökítésének módját próbálta megmagyarázni. Az ember származása és a nemi kiválasztás (1871) az evolúció hatókörét a testi tulajdonságokon túl kiterjesztette az erkölcsi és szellemi tulajdonságokra is