Kármán József (1769-1795)

Író, szerkesztő.

A szentimentalista magyar próza legjelesebb képviselője. A rövid életű író 1794-95-ben alapította az Uránia című folyóiratot, minden műve ebben jelent meg. A Nemzet csinosodása című tanulmánya a nemzeti irodalom eredetiség-követését, valamint az ország kritikáját tartalmazza. Főműve a Fanni hagyományai (könyv alakban 1843) című szentimentalista levélregénye. A természet és a lélek összhangjának szuggesztív kifejezését tekintve páratlan kora magyar irodalmában. A magyar felvilágosodás kiváló szépírója.