Marinetti, Filippo Tommaso (1876-1944)

Olasz költő, író.

A futurizmus irányzatának alapítója, vezéralakja. Kezdeti szecessziós-szimbolista kötetei (A csillagok meghódítása, 1902, elbeszélő költemény, Rombolás, 1904, verseskötet) után 1909-ben közzéteszi A futurizmust, a stílusirány híres manifesztumát, melyet további futurista művek követtek, így Mafarka a futurista (1910) regénye, Öljük meg a holdfényt (1911) irodalmi polémiája. De meg kell említenünk jórészt szimbolista drámáit (Az asszony ingatag; A szív óceánja). Utolsó korszakára a szimultanista művek melletti „szabadon lebegő szavak” műfaját megteremtve megírt költeményei jellemzőek, mint az Első légiszótár.