Alexander Pope (1688-1744)


A fürtrablás (1714)
The Rape of the Lock (1714)
Egy csöpp enyelgés - kész a szörnyü vád;
Egy semmiség: s már dúlnak vad csaták -
Ezt zengem én: Carylom, ó, neked
(Kegyes Belinda, ezt megértheted).
Tárgyam csekély bár, majd övez babér,
Ha múzsa ihlet és Caryl dicsér.
Regéld el, égi nő, miként lehet:
A gáláns lord szép hölgyet sérthetett?
S ó, mondd el annakfurcsa indokát:
A hölgy egy lordot nem tűrhet tovább!
Gyöngéd kebelben él ily zord harag? -
Nagy célra törnöm - vakmerőn - szabad?
(I. ének, 1-12.)

(Ford.: Julow Viktor)


Wheat dire offence from amorous causes springs,
What mighty contests rise from trivial things,
I sing - This verse to Caryll, Muse! is due:
This, even Belinda may vouchsafe to view;
Slight is the subject, but not so the praise,
If she inspire, and he approve my lays.
Say what strange motive, goddess! could compel
A well-bred lord to assault a gentle belle?
O say what stranger cause, yet unexplored,
Could make a gentle belle reject a lord?
In tasks so bold, can little men engage,
And in soft bosoms dwells such mighty rage?
(Canto I, 1-12.)