Hamvas Béla (1897-1968)

Író, filozófus.

A filozófiai esszé kiemelkedő alakja. 1935-36-ban Kerényi Károllyal megalapította a Sziget szellemi műhelyt és folyóiratot. A II. világháború utáni szellemi élet kimagasló egyénisége. Az Egyetemi Nyomda kis tanulmányai című sorozatot szerkesztette, antológiát adott ki (Anthologica humana; Ötezer év bölcsessége, 1947). Forradalom a művészetben, Absztrakció és szürrealizmus Magyarországon (1947) című tanulmánya, Lukács György kritikája ürügyén többet nem publikálhatott, műveit szamizdatban terjesztették, s csak nagyrészt halála után jelentek meg. A hazai válság okainak kutatása nyomán jutott el a metafizikai hagyomány, a szent könyvek közvetítette, az egységes szellemi tudás gondolatához. Regényei (Pathmosz, Szilveszter) mellett az esszé filozófiai műfajában kiemelkedő munkássága. Életmű-kiadását Dúl Antal szerkeszti.