Hérakleitosz (Kr. e. 550-475)

Görög filozófus.

Tanításaiból 129 töredék maradt fenn. Orákulumszerűen fogalmazott, az értekező próza igényével írta műveit. Kozmogóniája szerint a világmindenség örök, nem teremtette senki. A dolgok változásának alapjául szolgáló összefüggés, a mindent kormányzó logosz (értelem, mérték). A híres panta rhei (’minden változik’) állítással jellemzett örökké változó, de egységes mindenséget nevezi egy helyütt istennek.