Newton, Sir Isaac (1642-1727)

Angol fizikus és matematikus.

A XVIII. századi tudományos forradalom kiemelkedő alakja. Lefektette a modern fizika optikai alapjait (Optika, 1704). Három mozgástörvénye vezetett el az általános tömegvonzás törvényének megfogalmazásához. Ő dolgozta ki először a differenciál- és integrálszámítás alapjait. A természetfilozófiai matematikai alapjai (1687) a modern tudomány egyik legfontosabb alkotása.