Kálti Márk (14. sz.)


Képes Krónika - Krónika a magyarok tetteiről (1358)
Cronica de gestis Hungarorum (1358)
Történt azután egy napon, hogy vadászni indultak; a pusztaságban egy szarvasünő bukkant elébük; ezt a Maeotis ingoványaiba üldözték, futott előlük. (...) Elérkezvén tehát a maeotisi mocsarakba, nyugton megültek ott öt évig; a hatodik esztendőben pedig kimentek; a pusztaságban a sátrak alatt véletlenül a Bereka-fiak feleségeire és gyermekeire bukkantak, amint férjeik nélkül a kürt ünnepét ülték, és történetesen éppen a zene hangjai mellett táncot jártak; jószágostul gyorsan elrabolták őket a Maeotis ingoványaiba. A vízözön után ez volt az első rablás. Úgy esett, hogy ama csatában a leányok között Dul alán fejedelemnek két leányát is elragadták; egyiket Hunor, másikat Magor vette feleségül: ezektől az asszonyoktól erednek mind a hunok, mind a magyarok.
(5.)

(Ford.: Bellus Ibolya)


Accidit autem dierum una venandi causa illos perrexisse; quibus in deserto cum cerva occurrisset, in palludes Meotydas illam insequentes, fugit ante eos. (...) Paludes ergo Meotydas adeuntes quinque annis ibidem immobiliter permanserunt. Anno vero VI exeuntes, in deserto loco sine maribus in thabernaculis perpermanentes uxores ac filios filiorum Bereka, cum festum tube colerent et coreas ducerent ad sonitum simphonie, casu repererunt. Quos cum eorum rebus in paludes Meotydas rapinis celeribus deduxerunt. Hec fuit prima praeda post diluvium. Accidit autem Dule principis Alanorum, in illo prelio inter illos pueros duas filias conprehendi; quarum unam Hunor, aliam Magor sibi sumpserunt in uxorem. Ex quibus mulieribus omnes Huni, sive Hungari originem sumpserunt.
(5.)