Arisztotelész (Kr. e. 384-322)

Görög filozófus.

A makedón Alexandrosz (Nagy Sándor) tanítója visszatér Athénbe, s az Apollón szentélyéről elnevezett liget, a Lükeion (Lyceum) sétányain (peripatoi) megkezdte tanító munkáját; filozófiai iskolájának tanítványait ezért nevezték peripatetikusoknak. A lét legáltalánosabb, minden tudományterületen érvényes magyarázó elveit kívánta feltárni, az első tudományos logikai rendszer felépítője. Költészetre vonatkozó elemző, feltáró, rendszerező munkája, a Poétika számos kategória (mimézis, katarzis) kifejtésének tere. A mű komédiára vonatkozó része elveszett. Szintén rendszerben gondolkodásának terméke nyelvi kifejezéssel foglalkozó stilisztika munkája, A retorika mesterégéről. Híres társadalomelméleti alkotásai a Politika és Az athéni állam, logikai pedig az Organon. Esztétikai, irodalomelméleti, filozófiai hatása óriási.